ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่ปราจีนบุรี เขต 2