ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) สพม.เขต 2