ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564”