การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย 38ค(2) สังกัด สพป.ชร.3

การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย 38ค(2) สังกัด สพป.ชร.3