ไม่มีหมวดหมู่

เงินฝากธ.ใน งปม.ก.ย.2563
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพท่านนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค16
รับชม-รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 6/2563
เยี่ยมสนามสอบ O-Net
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19)
การประชุมข้อราชการและพบปะกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
เลขาธิการ กพฐ. , สพป.เชียงราย เขต 3 เฝ้ารับเสด็จฯ
พิธีเปิดบ้านวิชาการ “Open house” ประจำปีการศึกษา 2562
มอบนโยบายการต่อต้านการทุจริตและพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta