ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรhttps://www.ict-cr3.com/money/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง-2560-1.pdfวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560