พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560https://www.ict-cr3.com/money/wp-content/uploads/2020/06/พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง-พ.ศ.2560.pdf