ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอhttps://www.ict-cr3.com/money/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.pdfร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563