ติดตามตรวจสอบการบริหารงานด้านงบประมาณ 2563

นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ออกติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคา 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563