วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

ข่าว กลุ่มกฎหมายและคดี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 พ.ค. 2020
นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ในวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมหิรัญนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รายละเอียด
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta