วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓